Privacybeleid

Privacyverklaring Hoogte 70, laatst bijgewerkt 1 februari 2023

1. Persoonsgegevens

Hoogte 70 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoogte 70, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoogte 70 verstrekt. Bij het inplannen van een intake bewaart Hoogte 70 de volgende persoonsgegevens:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Voorafgaand aan een traject wordt een offerte gemaakt, waarbij doel en aanpak eerst met u worden afgestemd. Offertes en facturen bevatten geen persoonsgegevens, maar een uniek nummer. In het kader van uw traject, vult u soms vragenlijsten in, op papier en/of via een beveiligde internetomgeving. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld worden en niet langer bewaard dan nodig.

2. Waarom Hoogte 70 persoonsgegevens nodig heeft

Hoogte 70 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hoogte 70 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching of training van uzelf of uw medewerker(s).

3. Hoe lang Hoogte 70 gegevens bewaart

Hoogte 70 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw dossier en persoonlijke gegevens worden, conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen, niet langer dan een jaar bewaard.

Alleen als u heeft aangegeven na afloop van het traject op de hoogte gehouden te willen worden d.m.v. een nieuwsbrief, worden u NAW-gegevens bewaard.

4. Delen met anderen

Hoogte 70 verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hoogte 70 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoogte 70 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoogte70.nl. Hoogte 70 zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

7. Beveiligen

Hoogte 70 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoogte 70 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoogte 70 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoogte 70 op via info@hoogte70.nl.
Hoogte 70 is als volgt te bereiken:

Postadres: Molenbeekstraat 8, 3521 EV UTRECHT

Telefoon: 06 – 38 25 83 66

E-mailadres: info@hoogte70.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30201808

8. Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website zelf direct benadert. Dus u dient zelf bij die websites uw cookievoorkeuren in te stellen.

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies.